Construeren

Bij de fase van het construeren worden toetsitems gemaakt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een auteursomgeving waar de toetsmatrijs, de vragen en antwoorden worden ontwikkeld, verwerkt en eventueel ook ter inzage kunnen worden aangeboden aan collega´s.

Gepubliceerd door  Toetsing

25 april 2017