Peerreview

Elk tentamen dat wordt afgenomen, dient te worden meegelezen en goedgekeurd door een collega. Het doel hiervan is de kwaliteit van de tentamens te verhogen.

Zodra de verantwoordelijke docent het tentamen gereed voor afname acht, wordt een collega die voldoende kennis bezit van het vak gevraagd om peer review toe te passen. Stuur het tentamen uiterlijk drie weken van tevoren op naar de collega-docent. Deze dient het tentamen binnen 5 werkdagen na te kijken en terug te sturen. De verantwoordelijke docent heeft dan voldoende tijd om eventuele feedback toe te passen. 

Download: handreiking peer review

Gepubliceerd door  Toetsing

25 april 2017