Bespreken van tentamens

Na iedere schriftelijke toets dient er een gelegenheid tot nabespreking en/of inzage te zijn. Het antwoordmodel moet daarbij voor de student beschikbaar zijn. De manier waarop de feedback vervolgens gegeven moet worden ligt niet vast.

Gepubliceerd door  Toetsing

25 april 2017