Rapporteren

Na de toetsanalyse kan het cijfer gerapporteerd worden aan de studenten. Ook hebben de studenten recht op inzage en kunnen ze eventueel feedback krijgen op hun resultaten.

Gepubliceerd door  Toetsing

25 april 2017