Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Achtergrond UvA toetsing

Sinds de Wet Versterking besturing van september 2010 is er meer aandacht voor de kwaliteit van toetsing en borging van het eindniveau van de studenten. Dit heeft onder andere geleid tot een uitbreiding van taken van onder andere Examencommissies, examinatoren en docenten en vraagt om grotere professionaliteit van de verschillende betrokkenen. Vanuit de Kring van UvA Toetsdeskundigen is daarom het initiatief genomen voor deze website.

In het Kader Toetsbeleid van UvA worden regels en randvoorwaarden voor toetsing gesteld. Deze site biedt handvatten voor de praktische uitwerking daarvan. Aan de hand van de toetscyclus worden de basale aspecten voor het verbeteren van toetskwaliteit besproken. Deze site is bedoeld voor alle betrokkenen bij het toetsproces.