Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Afname protocol

Het Kader Toetsbeleid van de UvA schetst de randvoorwaarden waaraan het toetsbeleid binnen de opleidingen aan de UvA moet voldoen. Het geeft onder andere informatie over het afnemen van een toets en de regelgeving omtrent toetsafname.

Regels en richtlijnen

De condities waaronder een toets wordt afgenomen kunnen een belangrijke invloed hebben op het resultaat. De infrastructuur en de surveillanten spelen hierbij een belangrijke rol. Om toetsing goed uit te voeren moeten deze voorzieningen in voldoende mate aanwezig en beschikbaar zijn en voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.

Per opleiding/faculteit zijn regels en richtlijnen opgesteld over verschillende aspecten van veilige en betrouwbare toetsafname. In de onderstaande bronnen zijn deze terug te vinden.

 

Surveillance en studentidentificatie

Surveillanceprotocol

Het surveilleren tijdens toetsen hoort bij de verantwoordelijkheden van de docent die het betreffende vak geeft. Wanneer een docent niet aan deze verantwoordelijkheid kan voldoen, dient er een vervanger geregeld te worden. De docent moet te allen tijde beschikbaar zijn (persoonlijk of telefonisch) om op het laatste moment beslissingen te kunnen nemen wanneer er bijvoorbeeld een belangrijke fout in een vraag blijkt te zitten. 

Per 50 studenten dient er één surveillant beschikbaar te zijn, met een minimum van twee surveillanten per ruimte. Indien mogelijk is het gewenst dat er zowel mannelijke als vrouwelijke surveillanten aanwezig zijn met het oog op eventueel toiletbezoek van de studenten.

Raadpleeg het surveillanceprotocol per faculteit/opleiding voor de specifieke regels.

 

Studentidentificatie tijdens het tentamen

Tijdens een tentamen moeten studenten hun studentenkaart of een ander geldig legitimatiebewijs tonen aan de examinator of surveillant. Alle studenten worden tijdens het tentamen én bij het inleveren van het tentamen gecontroleerd door de foto en naam van de student te controleren en te vergelijken met de naam die de student op het toetslad geschreven heeft.

Raadpleeg het surveillanceprotocol per faculteit/opleiding voor de specifieke regels.

Veiligheid digitaal toetsen

Toetsapplicaties hebben een aantal beveiligingsfeatures ingebouwd om fraude en verlies van toetsinformatie tegen te gaan. Denk aan inlog-beperkingen (je kunt alleen in de toetszaal binnen het afgesproken tijdvak een toets benaderen) en aan beveiligingen op server-niveau, zodat er geen ongeoorloofde wijzigingen kunnen plaatsvinden of gegevens verloren gaan.

Echter, technische maatregelen kunnen niet alle fraude tegengaan. ‘Klassieke’ fraude zoals het gebruik van spiekbriefjes, onderlinge communicatie en dergelijke blijven natuurlijk ook bij digitale toetsafname een risico. Afkijken wordt daarentegen lastiger voor studenten omdat toetsapplicaties de mogelijkheid bieden om toetsvragen in random volgorde aan de studenten aan te bieden.

Kijk voor meer informatie over digitaal toetsen op de UvA website of neem contact op met de contactpersoon digitaal toetsen van uw faculteit.