Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Itemanalyse

Bij alle toetsvormen kan informatie over de scores van studenten worden verzameld. Onderstaand wordt ingegaan op de p-waarde, a-waarde en de Rit-waarde.

P-waarde

Bij het beoordelen van de kwaliteit van een item moet worden bekeken wat de p-waarde is. De p-waarde is de proportie correcte antwoorden op een individueel item.

A-waarde

Bij meerkeuzevragen kan gekeken worden naar de afleiders (de a-waarden). De a-waarden geven aan hoe vaak een afleider is gekozen. Als een afleider niet of nauwelijks is gekozen, dan is de kwaliteit ervan waarschijnlijk onvoldoende.

Rit en Rir-waarde

De Rit waarde geeft het onderscheidende vermogen van een item weer en staat voor de correlatie (vaak aangegeven met de letter R) tussen het item en de totaal score op de toets (Rit). 

De totaalscore op een toets bevat ook de score op het item waarmee je wil correleren. Dat vertekent de correlatie op een rooskleurige manier. De Rir waarde geeft dan ook de correlatie (R) weer tussen het item en de totaal score minus de score voor de betreffende vraag (restwaarde). Dit is de Rir waarde. Op deze manier wordt een eerlijkere weergave gegeven van het onderscheidend vermogen van een item. 

Een vraag heeft een hoog onderscheidend vermogen (Rir meer dan 0.25) als studenten met een hoge score de vraag goed maken en de studenten met een lage score fout. Het item differentieert dan tussen de goed presterende en minder goed presterende studenten. Als studenten van alle niveaus hetzelfde scoren op een vraag dan is er geen onderscheidend vermogen (Rir is 0).  Als laagscorende studenten de vraag goed hebben en hoogscorende studenten niet (Rir is negatief), dan is er waarschijnlijk iets aan de hand, zoals een foute sleutel of een onduidelijke formulering van de opdracht.

Statistische maten als Rir en betrouwbaarheid zijn alleen betekenisvol bij voldoende grote aantallen studenten. Meestal wordt als norm meer dan vijftig studenten aangehouden.

qDNA tool

Met de qDNAtool  kunt u vragen uit een tentamen analyseren aan de hand van de toetsuitslagen. Inloggen kan met uw UvAnetID.