Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Keuze vraagtypen

De keuze voor bepaalde vraagtypen hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke voorwaarde is dat er een toetsvorm wordt geselecteerd die matcht met het cognitieve niveau zoals aangegeven in de gekozen taxonomie.

Digitaal en klassiek toetsen

Video wordt geladen..

Digitale toetsing is het inzetten van ICT tools in het ontwikkelen, samenstellen, afnemen, beoordelen en analyseren van tentamens. Binnen de toetsapplicatie worden tentamenvragen ontworpen en worden tentamens samengesteld. De studenten ontvangen digitale feedback op hun prestaties. De resultaten van studenten zijn in de toetsapplicatie te analyseren, zoals kwaliteit van de items en de cesuurbepaling.

Bij klassieke toetsing wordt geen gebruik gemaakt van ICT. Dit geldt bijvoorbeeld bij mondelingen of toetsen die op papier worden gemaakt. Bij deze toetsen ontvangen de studenten hun feedback pas als het tentamen door de docent nagekeken is. Wanneer de docent het tentamen wil analyseren, moeten de verschillende vragen en antwoorden handmatig worden ingevoerd in een analyseprogramma.

Heb je interesse in digitaal toetsen? Neem contact op met de contactpersoon digitaal toetsen van jouw faculteit voor de mogelijkheden!

Verschillende toetsvormen

In het overzicht hieronder staan verschillende toetsvormen beschreven met de cognitieve niveaus waar ze meestal geschikt voor zijn.

Toetsvorm

Voornamelijk geschikt voor

Opmerkingen

Geschreven toets met multiple choice vragen

Lagere cognitieve vaardigheden (onthouden, begrijpen, soms toepassen). Hogere cognitieve vaardigheden vereisen zorgvuldige toepassing. Efficiënt voor grote groepen

Digitale toets met multiple choice vragen

Idem Efficiënt voor grote groepen maar vereist technische vaardigheden

Geschreven toets met open vragen

Onthouden, begrijpen, toepassen en soms hogere cognitieve vaardigheden (analyseren, evalueren, creëren) Inefficiënt voor het testen van lagere cognitieve vaardigheden voor grotere groepen

Open boek tentamen

Lagere en hogere cognitieve vaardigheden (onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren. evalueren, creëren)  

Take-home tentamen

Idem, soms ook vooral voor het integreren van vaardigheden Schrijfvaardigheid kan het doel zijn 

Geschreven opdracht 

Lagere en hogere cognitieve vaardigheden Schrijfvaardigheid is vaak een doel  

Essay

Hogere cognitieve vaardigheden Schrijfvaardigheid is vaak een apart doel  

Paper

Lagere en hogere cognitieve vaardigheden Schrijfvaardigheid is vaak een apart doel  

Mondelinge presentatie

Lagere cognitieve vaardigheden Vaak in combinatie met een geschreven opdracht of paper; vooral geschikt als formatieve testvorm; spreekvaardigheid/ presentatievaardigheden kunnen een apart doel zijn

Discussie

Hogere cognitieve vaardigheden Vaak in combinatie met een presentatie; vooral geschikt als formatieve testvorm; spreekvaardigheid kan een apart doel zijn

Bachelorscriptie

Lagere en hogere cognitieve vaardigheden Schrijfvaardigheid is vaak een doel

Masterscriptie

Hogere cognitieve vaardigheden Idem

Portfolio 

Academische attitude  

 

Bron: Moelands, H., Noijons, J. & Rem , J. (1992). Toetsen met gesloten vragen. Een handleiding voor het construeren van toetsen met Meerkeuzevragen. Citogroep Arnhem.